Vi tror Juvo kan bli din superhelt i prosessen å heve nivået på kommunikasjonen mellom dere og medlemmene.

Vi stilte oss selv disse spørsmålene:

• Hvordan ber et medlem om hjelp?

• Hvilke muligheter har et medlem å være anonym?

• Hvor mye samhørigheten finnes i organisasjonen?

• Hva gir organisasjonen medlemmet?

Juvo skal være med å bidra til at det skal være enklere å initiering, igangsetting og gjennomføre møter, samlinger og kurs, så det blir en lavere terskel for å møte opp og bidra positivt i organisasjonen.

 

 

Juvo skal la alle medlemmer ta initiativ til frivillig arbeid 

• Mulighet for mer aktivitet i organisasjonen

• Gjør det lettere for medlemmer å hjelpe hverandre

• Styrker de lokale delene i organisasjonen

• Gi trygghet til medlemmet

• Bygger relasjoner mellom medlemmer innad i organisasjonen