PRISER

9 900.-*

Engangsimport

Fri integrasjon 

fra 29 900.-*

Choo integrasjon 

 29 900.-

DRIFT

Juvo har en liten driftskostnad. Den dekker drift, vedlikehold, plass på server og oppdateringer. Driftskostnaden beregnes for antall medlemmer i din organisasjon. 
 

0,50 kr per medlem/måned/opptil 10.000 medlemmer

(minimum kost 799/måned)

Alle priser er ekskl mva.

Har dere mer enn 10 000 medlemmer eller andre spørsmål rundt pris?

Send oss en e-post.

Juvo er gratis for medlemmene.

 

Juvo kan tas i bruk når medlemmene er importert fra eller integrert med nåværende medlemssystem. I alle implementeringer er det inkludert: introduksjons video, hjelp med e-post utsendelser til medlemmer og rådgiving.

*krever liste i fordhåndsdefinert 

Excel-format

*baseres på time-estimat